Описание

Online Реклама


Достигнете до търсената от вас аудитория чрез банерна реклама и таргетирани публикации в JobTiger.bg и медиите на компанията.
Банерна реклама в JobTiger

Рекламна позиция Разположение Цена за 1000 импресии (CPM)
Банер 300 x 250px всички страници 12,00 лв.
Банер 728 x 90px всички страници 12,00 лв.
Банер тапет вътрешни страници 15,00 лв.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ДОПУСТИМА ТЕЖЕСТ
Големина на банера До 40 kB

Flash банерите трябва да са изработени във версии за Flash не по-висока от 8-ма. Желателно е за Flash банерите да се изпращат и FLA файлове и използваните шрифтове. Flash банерите препоръчваме да се изпращат заедно с Back-Up файл.
Заявката за реклама и рекламните материали трябва да бъдат изпратени 2 работни дни преди стартовата дата на кампанията. Заявките се потвърждават след проверка за коректност на изпратените банери.ПР и публикации в www.JobTiger.bg

Тип публикация Цена
Статия в секция Библиотека 1000,00 лв.
Реклама/ПР материал в секция Библиотека в JobTiger бюлетин 1500,00 лв.

Изисквания:

Статии В цената се включва: линк към статията на първа страница - работа. Размер на файла: няма ограничения. Изисквания: българска и английска версия (английският вариант може да е по-кратък и описващ съдържанието) + тематична картинка.
JobTiger бюлетин Бюлетинът се публикува в сайта и се изпраща по email до всички абонирани потребители - основно работодатели.
Размер на файла: до 1500 символа с разстоянията. При по-голям файл цялата информация се качва като статия в библиотеката. В бюлетина се включва линк към нея. Изисквания: българска версия + тематична картинка.

Забележка: Всички цени са без ДДС.

Рекламната тарифа е валидна от януари 2014 г.


Статистики за JobTiger | Други цени